2019-07-08
Bild på väg med bortfräst asfalt

Fräsning av asfalt i Gnesta

Tisdagen den 9 juli är det planerat asfalten ska fräsas på Västra Storgatan, från västra rondellen och en bit in på Västra Storgatan, samt från viadukten på Mariefredsvägen och söderut till strax innna korsningen vid Västra Storgatan.

De fräser asfalten inför att ny asfalt ska läggas. Asfalten planeras att läggas under onsdag 10 juli - torsdag 11 juli. Det beror dock på vädret om arbetet kommer att kunna utföras den dagen.

I samband med arbetena kommer det att vara mycket begränsad framkomlighet. Välj om möjligt andra vägar.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen kontakta Servicecenter, se kontaktinformation.

Senast publicerad 2019-07-08