2021-05-28
Väg med bortfräst asfalt

Fräsning av asfalt inför asfaltering

Från och med måndagen den 31 maj kommer vår entreprenör att påbörja fräsning av asfalt. Det genomförs för att ny asfalt ska läggas.

Fräsning av asfalt beräknas pågå under vecka 22, 31 maj - 4 juni. I samband med arbetet kan det bli begränsad framkomlighet. Välj om möjligt annan väg.

Vi ber er också att inte parkera på gatorna under perioden 31 maj - 18 juni.

Planerade asfalteringsarbeten

Stjärnhov

  • Del av Fasanvägen

Björnlunda

  • Gärdesvägen

Gnesta

  • Del av Vesslevägen
  • Juristgatan
  • Del av Snäckgatan
  • Östra Storgatan, återställning efter tidigare grävarbete
  • Gång- och cykelvägen mellan Mårdstigen och Dansutskolan
  • Infarten vid busstationen

Asfaltering genomförs under vecka 23 - 24 (7 - 18 juni) på ovanstående ställen.

Det planerade beläggningsarbetet är beroende av rådande väderförhållanden vilket gör att genomförandetiden kan förändras.