2019-02-18

Ett körfält avstängt Vackerby Industriväg

Bild på grävområdet utmed gång och cykelbanan som ligger bredvid Vackerby industriväg

Mellan den 15 februari och den 22 februari pågår grävningsarbete på gång- och cykelbanan utmed Vackerby Industriväg. I samband med detta är ett körfält avstängt i höjd med grävningsarbetet.

Grävningsarbetet görs inför den kommande dräneringen av grönyteområdet mellan Vackerby Industriväg och Solåkravägen. Ett körfält, i höjd med grävningsarbetet, är avstängt från och med måndagen den 18 februari, då det ska läggas ner en dräneringsbrunn.

Det är begränsad framkomlighet under tiden som arbetet pågår. Hänvisningsskyltar finns och välj gärna att gå eller cykla via Solåkravägen den kommande veckan.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen ring eller mejla den tekniska kundtjänsten, se kontakt.

Senast publicerad 2019-02-18