2019-04-30

Information om Laxnelänken

Nu har avloppsledningen mellan Laxne och Gnesta tagits i drift och det gamla reningsverket i Laxne är rivet. Återställning ovan mark pågår.

Under vecka 20 kommer det att genomföras en besiktning av avloppsledningen som går mellan Laxne och Gnesta. Efter att besiktningen genomförts och ledningen är godkänd, kommer påkoppling av fastigheter, som ansökt om detta, att kunna ske.

Slutbesiktning av mark kommer att ske senare under våren och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas inför slutbesiktningen.

Senast publicerad 2019-04-30