2022-03-16
Tecknad gungställning och buske med lila bakgrund

Information om linbanan i Thuleparken

Sedan i slutet av 2021 har linbanan i Thuleparken varit ur funktion. Vi väntar på nya reservdelar för att kunna montera upp den igen.

Reservdelarna är beställda men på grund av långa leveranstider har vi ännu inte fått dem.

När de nya delarna har levererats kommer vi att montera upp linbanan igen.