2021-01-14
Plogbil som plogar snö på en snötäckt väg

Information om snöröjning

Nu har vintern kommit och om det är några centimeters snö börjar vi även med snöröjningen. Vi har entreprenörer som sköter om snöröjningen i yttertätorterna. I Gnesta tätort sköter vår gatuenhet om snöröjningen.

Vi får bara snöröja på de vägar, gator, gång- och cykelbanor samt parkeringar där vi är vägansvariga. Vill du läsa mer om vägansvariga, se relaterad information.

När det gäller Gnesta tätort börjar vi att snöröja i de centrala delarna för att sedan jobba oss vidare utåt. Prioriterade områden är pendlarparkeringar, gång- och cykelbanor samt backar.

Det här kan du göra för att hjälpa till:

  • Följ gällande parkeringsregler.
  • Skotta inte ut snö från din tomt eller infart på gatan.
  • Skotta och halkbekämpa runt ditt sopkärl, så att sopchauffören kan tömma ditt kärl. Gör ett hål i eventuell vall mot gatan, så att sopkärlet kan dras fram till sopbilen.
  • Se till att buskar och träd inte hänger ut över gator och gångvägar.

Felanmälan

Du kan göra en felanmälan eller lämna en synpunkt på den kommuanla snöröjningen genom att fylla i vårt formulär, se relaterad information.

Du kan också kontakta Servicecenter för att lämna din felanmälan eller synpunkt, se kontaktuppgifter.

Har du en smart telefon kan du också ladda ner vår app. Du hittar den genom att söka på Gnesta kommun i app-butiken.

Vill du läsa mer om den kommunala snöröjningen, se relaterad information.

Snöröjning på vägar utanför tätorterna

Det är Trafikverket som ansvarar för snöröjningen på de större vägarna utanför tätorterna. Kontakta dem om du vill göra en felanmälan eller lämna en synpunkt, se kontaktinformation.

På de mindre vägarna är det oftast en enskild väghållare.

Snöröjning för hyresfastighet

Bor du i hyresrätt, är det fastighetsvärden du ska vända dig till om du har synpunkter på snöröjningen inom fastigheten, till exempel trappor och gångvägar i direkt anslutning till fastigheten.