2022-09-09
Tecknad vägarbetsskylt med röd bakgrund

Järnvägstunnelns gång- och cykelbana öppnas delvis upp

Arbetet med vattenledningarna på Mariefredsvägen pausas tills en trafiksäker lösning för fotgängare och tydlig skyltning är på plats.

Uppdatering 9 september

Entreprenören NCC tillsammans med Gnesta kommun har sett över trafikanordningar för arbetet på Mariefredsvägen. Innan arbetet påbörjas efter helgen kommer vi säkerställa en trafiksäker lösning för fotgängare.

Trafiksignalen kommer att flyttas och gångbanan för gående kommer att anläggas i tunnel. Körbanan kommer vara ca 5 meter och gångbanan ca 2 meter. Tungavstängning-skyddsbarriär mellan gångbana och körbana kommer ställas upp.

Arbetet i Mariefredsvägen beräknas vara färdig vecka 44.

Bilderna nedan visar hur du tar dig fram med bil respektive till fots när den tillfälliga lösningen är på plats.

Biltrafik

Biltrafik

Gångtrafikanter

Gångtrafikanter

5 september 2022

Vi utför ledningsbyte på VA-nätet. Det innebär att gång- och cykelbanan under järnvägen vid Mariefredsvägen kommer att vara avstängd under vecka 36.

I samband med arbetet kommer gång- och cykelbanan på Mariefredsvägen (start från Industrigatan) under järnvägstunneln att vara avstängd under vecka 36.

Skyltar för omledning av cyklister och gångtrafikanter finns uppsatta vid den avstängda vägen.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta medför.