2019-05-21
Principskiss för Västra Storgatan

Öppen korsning Thulegatan-V Storgatan

Från måndagen den 20 maj är korsningen Thulegatan - Västra Storgatan öppen igen. Det har satts kantsten och lagts plattor i korsningen. Viss begränsad framkomlighet råder.

Under måndagen den 13 maj påbörjades arbetet med att sätta kantsten. Därefter påbörjades arbetet med plattläggning.

Vänligen respektera skyltningen i samband med arbetet. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta medför.

Senast publicerad 2019-05-21