2022-11-04
Tecknad vägarbetsskylt med röd bakgrund

Läckage på tryckledning i Gnesta

Fredagen den 4 november har vi ett läckage på en tryckledning i Gnesta, i höjd med torget och busstationen. Det är begränsad framkomlighet på Östra Storgatan.

Grävningsarbete pågår för att kunna laga läckan. Arbetet kommer att pågå till dess att läckan är lagad.

Då det är begränsad framkomlighet på Östra Storgatan vid torget och busstationen, ber vi er om möjligt välja annan väg.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta medför.