2020-06-30

Längre handläggningstider

Miljöenheten och bygglovsenheten har på grund av semester och låg bemanning längre handläggningstider.

Vi kommer att ta hand om ditt ärende så snart vi kan och vi återgår till normal bemanning under augusti månad.