2023-02-22
Bild på tecknat svart utropstecken med gul bakgrund

Missfärgat vatten i Björnlunda

Onsdagen den 22 februari ska vi utföra underhållsarbete på lågreservoaren i Björnlunda. Samtidigt har vi under natten till onsdagen haft tekniska problem i vattenverket. Det innebär att kan det vara dåligt tryck på vattnet och missfärgat vatten.

Då vi på grund av underhållsarbetet tömt lågreservoaren på vatten, kommer mindre vatten ut i ledningsnätet. Samtidigt har de tekniska problemen i vattenverket, under natten till onsdag, gjort att ledningsnätet tömdes på vatten.

De tekniska problemen är nu åtgärdade, men det medför också att när vattnet nu har fyllt på ledningsnätet igen, så kan det vara dåligt tryck på vattnet och det kan också vara missfärgat.

Det missfärgade vattnet beror på att avlagringar följer med vattnet. Avlagringarna består av järn och mangan som finns naturligt i vattnet.

VA-enheten har därför också genomfört spolningar på ledningsnätet under natten, men på grund av att lågreservoaren har tömts, så har vi inte kunnat utföra lika effektiva spolningar som vi vanligtvis gör.

Sms om driftstörning till berörda fastigheter

Vi har skickat sms till de fastigheter som kommer att bli berörda av arbetet.

Fick du inte ett sms om driftstörningen? Gå in och registrera ditt mobilnummer eller din e-postadress för att i framtiden ta emot sms. För att komma till registreringen, se relaterad information.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen kontakta Servicecenter, se kontakt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta medför.