2024-05-21
Tussmötet utmarkerat på gnesta kommun karta

Bränningsområdet i Tussmötets naturreservat markerat med röd ring på kartan

Naturvårdsbränning kan orsaka röklukt

Onsdagen den 22 maj planerar Länsstyrelsen i Södermanlands län att genomföra en naturvårdsbränning öster om Laxne.

Bränningsområdet är 12 hektar stort och ligger i Tussmötets naturreservat, cirka 4 kilometer öster om Laxne. Bränningen genomförs av Länsstyrelsens personal och förväntas starta på eftermiddagen.

Koordinater för bränningsområdet är:

N: 6560075
O: 629629

Vad är syftet med bränningen?

Syftet med naturvårdsbränningen är att låta en skog brinna lagom intensivt under kontrollerade former på en plats där det gör störst nytta för naturvärdena. Bränningen gynnar djur och växter som är beroende eller gynnade av naturliga bränder i barrskogar.

Så går bränningen till

Tändning beräknas inledas efter lunchtid onsdagen den 22 maj. Bränningen fortsätter sedan under eftermiddagen och på kvällen övergår arbetet till eftersläckning. Eftersläckningen pågår under ett antal dagar och området bevakas regelbundet.

Bränningsledningen har kontinuerlig kontakt med Räddningscentralen Öst på Södertörns brandförsvarsförbund, som i sin tur kommunicerar med SOS Alarm. Sveriges Radio Trafik och Service kommer att kontaktas i samband med att bränningen startar.

Undvik att besöka området

Undvik att besöka området under bränningen. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att iaktta stor försiktighet om man besöker området efter bränningen, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och träd riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Vill du veta mer om naturvårdsbränningar? Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats, se relaterad information.

Har du frågor om bränningen går det bra att kontakta:

Bränningsledare
Johan Falck
Tel: 070–547 35 64

Naturvårdsförvaltare
Per Folkesson
Tel: 070–259 72 12
E-post: per.folkesson@lansstyrelsen.se