2020-08-20
skylt på badförbud

Nu kan du bada vid Frösjöstrand badplats igen

Under en tid så har kommunen gett en avrådan från att bada på Frösjöstrand badplats med anledning av bakterier i vattnet. Nu är vattnet godkänt att bada i igen.

De två senaste mikrobiologiska proverna har varit godkända. Gnesta kommun fortsätter att ta prover en gång i veckan på badplatsen för att följa upp badvattenkvalitén. All provtagning som sker och resultaten kan ni hitta på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Se relaterad info.

Vi fortsätter att utreda badet och orsaken till den långvariga föroreningen. Den extra provtagning som vi genomför vid Frösjöstrand framöver är för att säkerställa att det inte innebär en hälsorisk för de badande.