2019-03-15
Principskiss över Västra Storgatan

Nu startar ombyggnationen igen

Den 18 mars startar vi upp vårens arbeten på Västra Storgatan. Ombyggnationen ska vara klar till sommaren.

Under våren ska vi bland annat renovera kvarstående VA-ledningar, som inte renoverades under hösten. Vi ska också slutföra plattläggning, asfaltering och linjemålning. Träd ska planteras och bänkar ska placeras ut.

Du kan läsa mer information och se en översiktlig tidsplan på vår projektsida, se relaterad info.

Senast publicerad 2019-04-04