2021-12-14
Tecknat utropstecken med orange bakgrund

Ny info - utebliven sophämtning 13 december

Vår entreprenör gjorde två nya försök, under eftermiddagen den 13 december, samt under morgonen den 14 december, att tömma de sopkärl, som inte blev tömda norr om Stjärnhov samt i norra Gnesta.

Tyvärr var det fortfarande inte tillräckligt halkbekämpat för att sopbilen skulle kunna ta sig fram.

Publicerat 2021-12-13 kl 09.33

Måndagen den 13 december har sophämtningen, bland annat på landsbygden runt Stjärnhov, tyvärr fått ställas in. Vår entreprenör strävar alltid efter att alla, som har sophämtning, ska få tömt.

Under måndagsmorgonen har en av vår entreprenörs sopbilar tyvärr fått avbryta dagens körning. Detta då vägarna i området inte var ordentligt halkbekämpade.

Den avbrutna turen gäller även fastigheter i norra delen av kommunen, där ordinarie hämtningsdag är måndagar jämna veckor.

En sopbil kräver mer av vägunderlaget än en vanlig personbil. Det måste vara ordentligt snöröjt och halkbekämpat, annars riskerar sopbilen att hamna i diket. Det är alltid chauffören som kör, som avgör om vägen är farbar eller inte, då det är chaufförens arbetsmiljö det handlar om.

Uteblir sophämtningen idag, på grund av att sopbilen inte kan ta sig fram, kan du alltid lämna en extrasäck till nästa ordinarie tömning. Vår entreprenör försöker alltid tömma så många sopkärl som möjligt.

Har du några frågor går det bra att kontakta vårt Servicecenter, se kontaktinformation.