2024-06-18

Parkering vid Klämmingsbergsbadet

Från midsommar till och med augusti finns en tillfällig parkeringsplats för dig som besöker Klämmingsbergsbadet.

Från midsommar till och med augusti kan du som besöker Klämmingsbergsbadet parkera till höger innan bron på en avgränsad grönyta.

Parkera inte utmed vägen

Du får inte parkera utmed vägen. Det måste vara fri väg för utryckningsfordon om det skulle ske en olycka.