2024-05-31

Röd markering = avstängd gata. Grön markering = resväg till och från ICA.

Så här påverkas trafiken under Gnesta marknad

Lördag 1 juni är det Gnesta marknad. Busslinje 589 får ändrad körväg och vägar och parkeringar vid marknadsområdet stängs av.

Under Gnesta marknad påverkas vissa busslinjers körväg, och du som vanligtvis parkerar innanför marknadsområdet kan behöva parkera om din bil innan klockan 18 den 31 maj. Trafikvärdar i gula västar finns på pplats under marknaden för att hjälpa till med eventulla trafikfrågor.

Så här påverkas buss- och biltrafik i samband med Gnesta marknad:

Biltrafik och parkering

  • Du får inte stanna eller parkera ditt fordon på parkeringen mellan ICAs parkering och godsmagasinet (se bild nedan) torsdag den 30 maj klockan 6.00 till söndag den 2 juni klockan 20.00.

  • Du som bor och vanligtvis parkerar innanför marknadsområdet behöver parkera bilen utanför marknadsområdet innan fredag 31 maj klockan 18.00 till och med lördag den 1 juni klockan 19 om du behöver använda bilen under dessa dagar.

  • Du som vill besöka ICA behöver följa den grönmarkerade vägen på kartan (se bilden ovan)

Busstrafiken

  • Hållplats Gnesta busstation och hållplats Elektron dras in under hela dagen den 1 juni. Därmed får busslinjen 589 ändrad körväg.
  • Start- och sluthållplats för linje 589 är en tillfällig hållplats bakom ICA vid Storgatan.

  • Det kan förekomma förseningar till följd av trafikläget under hela dagen

Fordon får inte stanna på det markerade området. Förbudet gäller ej utryckningsfordon, fordon till fastigheterna, marknadsfordon, väghållningsfordon samt nyttotrafik.