2022-05-30
Karta över sträckningen Västra storgatan till Östra Storgatan

Schaktarbeten centrala Gnesta

Under veckorna 20-22 kommer det utföras schaktarbeten i de centrala delarna av Gnesta.

Uppdatering 30 maj klockan 15.58: Under tisdagen kommer justering av asfaltering längs med gångvägen på den aktuella sträckan att pågå. Under onsdag eller torsdag kommer asfaltering av samma sträcka att utföras.

Nyhet 12 maj 15:37: Arbetet kommer att ske vid korsningen Tingshusgatan- Östra Storgatan och utmed trottoaren vid Östra Storgatan. Arbetet beräknas pågå under ca 3 veckor.

Detta arbete är ett för fiberdragning av en entreprenör. I samband med arbetet kan det bli begränsad framkomlighet. Arbetet kan även komma att ske under kvällstid.