2022-09-13

Se upp för fallna träd

Några träd har fallit på Ingalundavägen. Var uppmärksam och kör extra försiktigt tills vi har lyckats röja undan träden.

Under tisdagseftermiddagen föll ett eller flera träd ner över Ingalundavägen. Det kan möjligen vara svårt att se dem i mörkret varpå vi vill uppmana trafikanter på vägen till särskild uppmärksamhet och försiktighet.

Under tisdagskvällen kommer koner att sättas upp för att märka ut faran. Imorgon onsdag påbörjas röjning och bortforsling av de fallna träden.