2023-02-13
Tecknad ruta med en check-bock med blå bakgrund

Självavläsning av vattenmätare

Du, som har en vattenmätare, kommer inom kort att få ett avläsningskort. På kortet står det hur du ska göra för att lämna din avläsning.

Vattenmätaren bör läsas av minst en gång per år och nu är det dags igen. Datum då du senast ska lämna in din avläsning blir den 24 mars 2023.

Om du mot förmodan inte skulle få något avläsningskort inom de närmsta veckorna, så kan du alltid kontakta Servicecenter för att lämna din avläsning, se kontaktuppgifter.

För att din avläsning ska kunna registreras, är det viktigt att du bara läser av heltalen på vattenmätaren och inga decimaler. Om du är osäker på vilka siffror du ska ta med, se relaterad information.