2019-03-07
Bild på sopmaskin

Snart sopar vi in våren

Nu börjar vi snart att sopa gator, gång- och cykelvägar samt trottoarer. Hela sopningsrundan beräknas ta 8-9 veckor.

Ett säkert vårtecken är när vår gatuenhet börjar köra med sopmaskinen.

Vi börjar först med lite grovsopning på de större huvudstråken. I mitten på maj beräknar vi vara klara med sopningen i alla våra tätorter. Nytt för i år är att vi periodvis kommer att köra med två sopmaskiner.

När vi sopar så kommer det att damma trots att vi samtidigt sprutar vatten. Hur mycket det dammar beror också en del på vädret. Regnar det, dammar det mindre. För att vi ska få det vårfint så snart som möjligt ber vi om överseende med att det kan damma under sopningsperioden.

Vänligen respektera eventuella tillfälliga avspärrningar. 

Senast publicerad 2019-04-04