2023-06-09

Sophämtning inför midsommar

Bild på rättvänt sopkärl, som har handtaget utåt mot chauffören

Ställ ut ditt kärl redan lördagen den 17 juni, då sophämtning kan ske på annan dag än ordinarie dag inför midsommarhelgen. Låt kärlet stå tills det har blivit tömt.

Du, som har ordinarie hämtning under vecka 25, behöver ställa ut ditt kärl tidigare. Detta då miljöarbetarna, som hämtar dina sopor, kan komma att tömma kärlet under perioden söndag 18 juni till och med torsdag 22 juni.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen kontakta Servicecenter, se kontaktinformation.