2022-11-23
Person som skottar snö, svarta skor och blå jeans i bakgrunden, en snöskyffel med snö på i förgrunden

Sophämtning och slamtömning under vintern

För att få ditt sopkärl tömt eller din slamanläggning tömd, är det några saker du behöver tänka på.

Se till att vägen fram till fastigheten är ordentligt snöröjd och halkbekämpad. En sopbil eller slamtömningsbil kräver mer av vägunderlaget än en vanlig personbil.

Skotta och halkbekämpa framför ditt kärl inför tömning. Tänk också på att ta bort eventuella snövallar i anslutning till sopkärlet, annars riskerar du att inte få tömt.

Skotta och halkbekämpa från uppställningsplatsen för slambilen fram till tömningsplatsen. Ta även bort eventuell snö från lock. Sätt även upp den röda flaggan vid tömningsplatsen.