2022-05-02
Sopmaskin på grusplan med förare i

Sopning i Björnlunda och Stjärnhov

Vecka 18 börjar gatuenheten att sopa gator, gång- och cykelvägar samt trottoarer i Björnlunda och Stjärnhov.

De beräknar att sopningen kommer att ta cirka två veckor.

När de sopar kommer det att damma, detta trots att de samtidigt sprutar vatten. Hur mycket det dammar beror också en del på vädret. Regnar det, dammar det mindre. För att vi ska få det vårfint så snart som möjligt ber vi om överseende med att det kan damma under sopningsperioden.

Vänligen respektera eventuella tillfälliga avspärrningar och parkeringsförbud.