2021-08-12
Bild på tecknat svart utropstecken med gul bakgrund

Spolning av ledningsnätet i Björnlunda

Måndagen den 16 augusti börjar va-enheten att spola ledningsnätet i Björnlunda. I samband med spolningen kan det vara dåligt tryck på vattnet och missfärgat vatten.

Arbetet kommer att utföras under dagtid, mellan kl 07.00 - 16.00, och beräknas vara klart under samma vecka.

Tappa gärna upp vatten innan spolningen börjar.

Därför spolar vi

Vi gör detta för att hjälpa till att få bort avlagringar som kan leda till missfärgat vatten.

Avlagringarna består av järn och mangan som finns naturligt i vattnet. Genom vårt arbete fortsätter vi att säkerställa vattenleveranserna till din fastighet.

Vad som kan hända vid en spolning av vattenledningsnätet

Under tiden som spolning pågår kan det bli dåligt tryck och vattnet kan också bli missfärgat. Vattnet kan också stundtals försvinna.

Sms om driftstörning till berörda fastigheter

Vi har skickat sms till de fastigheter som kommer att bli berörda av arbetet.

Fick du inte ett sms om driftstörningen? Gå in och registrera ditt mobilnummer eller din e-postadress för att i framtiden ta emot sms. För att komma till registreringen, se relaterad information.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, ha dåligt tryck och det kan också finnas luft i ledningarna. Det hjälper oftast att spola 10-15 minuter i kranarna för att få bort missfärgningen.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen kontakta Servicecenter, se kontakt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta medför.