2023-03-02
Bild på tecknat svart utropstecken med gul bakgrund

Spolning av ledningsnätet i Björnlunda

Vi kommer att fortsätta spola ledningsnätet i Björnlunda även under vecka 10, 6-10 mars. I samband med spolningen kan det vara dåligt tryck på vattnet och missfärgat vatten.

Även under vecka 10 kommer arbetet att utföras under dagtid. Vi behöver fortsätta spola ledningsnätet då spolningen under vecka 9 inte har gett önskat resultat.

Publicerat 2023-02-16 kl 11.37

Måndagen den 27 februari börjar VA-enheten att spola ledningsnätet i Björnlunda. I samband med spolningen kan det vara dåligt tryck på vattnet och missfärgat vatten.

Arbetet kommer att utföras under dagtid, mellan kl 07.00 - 16.00, och beräknas vara klart senast fredagen den 3 mars.

Tappa gärna upp ditt dagsbehov av vatten innan spolningen börjar.

Därför spolar vi

Vi gör detta för att hjälpa till att få bort avlagringar som kan leda till missfärgat vatten.

Avlagringarna består av järn och mangan som finns naturligt i vattnet. Genom vårt arbete fortsätter vi att säkerställa vattenleveranserna till din fastighet.

Vad som kan hända vid en spolning av vattenledningsnätet

Under tiden som spolning pågår kan det bli dåligt tryck och vattnet kan också bli missfärgat. Vattnet kan också stundtals försvinna.

Sms om driftstörning till berörda fastigheter

Vi har skickat sms till de fastigheter som kommer att bli berörda av arbetet.

Fick du inte ett sms om driftstörningen? Gå in och registrera ditt mobilnummer eller din e-postadress för att i framtiden ta emot sms. För att komma till registreringen, se relaterad information.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, ha dåligt tryck och det kan också finnas luft i ledningarna. Det hjälper oftast att spola 10-15 minuter i kranarna för att få bort missfärgningen.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen kontakta Servicecenter, se kontakt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta medför.