2021-07-23
Bild på tecknat svart utropstecken med gul bakgrund

Spolning av ledningsnätet i Stjärnhov

Måndagen den 26 juli börjar va-enheten att spola ledningsnätet i Stjärnhov. I samband med spolningen kan det vara dåligt tryck på vattnet och missfärgat vatten.

Arbetet kommer att utföras under dagtid och beräknas vara klart under samma vecka.

Tappa gärna upp vatten innan spolningen börjar.

Därför spolar vi

Vi gör detta för att hjälpa till att få bort avlagringar som kan leda till missfärgat vatten.

Avlagringarna består av järn och mangan som finns naturligt i vattnet. Genom vårt arbete fortsätter vi att säkerställa vattenleveranserna till din fastighet.

Vad som kan hända vid en spolning av vattenledningsnätet

Under tiden som spolning pågår kan det bli dåligt tryck och vattnet kan också bli missfärgat. Vattnet kan också stundtals försvinna.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta medför.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen kontakta Servicecenter, se kontakt.