2022-09-13

Spolning av ledningsnätet vid Kyrksjön

Just nu pågår renspolning av ledningsnätet i området vid Kyrksjön i Björnlunda. Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten.

Renspolningen gör att vi blir av med vatten som är missfärgat, smakar eller luktar illa. Arbetena beräknas pågå till torsdag denna vecka. Har du missfärgat dricksvatten efter att arbetena slutförts uppmanar vi dig att spola rent i 10-15 minuter för att få ett klart vatten. Vi informerar när arbetet är klart.