2020-07-07

Spolning av ledningsnät i Laxne

Torsdagen den 9 juli kommer VA-enheten att spola ledningsnätet i
Laxne. Vi gör detta för att hjälpa till att få bort avlagringar som
kan leda till missfärgat vatten.

Avlagringarna består av järn och mangan som finns naturligt i vattnet.
Genom vårt arbete fortsätter vi att säkerställa vattenleveranserna till
din fastighet.

Arbetet kommer att ske mellan kl 09.00 – 16.00.

Vad som kan hända i samband med spolningen
Under tiden som spolning pågår kan det bli dåligt tryck och vattnet
kan bli missfärgat. Vattnet kan också försvinna ibland.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta medför.