2023-06-19

Tester med färgat vatten och rök i Laxne

För att finna felkopplingar mellan dagvatten- och spillvattenledningar, kommer tester med färgat vatten och rök att utföras i Laxne med start den 26 juni.

Gnesta kommun ska utreda avloppssystemet i Laxne tätort. En stor mängd regn- och smältvatten pumpas idag till Gnesta reningsverk vilket skapar både en onödig belastning på anläggningar och en onödig kostnad.

För att finna felkopplingar mellan dagvatten- och spillvattenledningar kommer tester med färgat vatten och rök att utföras i Laxne.

Röken är så kallad teaterrök och är ofarlig för människor, djur, växter och material.

Arbetet kommer utföras av Rensman AB.

Entreprenören trycker in rök i både dag- och spillvattennätet på en begränsad sträcka och undersöker sedan var röken tränger upp. På detta sätt avslöjas eventuella läckage och felkopplingar. Som komplement till röken används färgat vatten.

Arbetsperiod

Ert område kommer att testas följande dagar:

Måndag 26/6 – Fredag 30/6, kl 08:00 - 18:00 Rökning/färgning

Måndag 3/7 – Torsdag 7/7 kl 08:00 – 18:00 Färgning

Tomter kommer att beträdas av personal.

Tänk på detta

  • För att inte rök ska tränga upp i fastigheter behöver samtliga vattenlås i brunnar och handfat ha vatten i sig.
  • Vissa brandlarm som larmar fastigheter, myndigheter eller räddningstjänst ska kopplas ur under pågående arbete.
  • Det går utmärkt att använda vattnet och avlopp under pågående arbete.
  • Vädra ut röken om den skulle tränga in i fastigheten.

Kontaktuppgifter

Rensman AB
Peter Kiviniemi 076-868 49 88