2024-07-10
illustration på en vattenkran mot en grön bakgrund

Tjänligt dricksvatten i Stjärnhov

För en vecka sedan uppmärksammades vi på att dricksvattnet i Stjärnhov hade avvikande smak och lukt. Vi tog då prov på vattnet och nu visar resultatet att vattnet är ofarligt att använda.

Uppdaterad information 10 juli klockan 10.30

Analysen av förra veckans prov är slutfört och provtagningsresultatet visar att vattnet är tjänligt, det vill säga ofarligt att använda. Alla värden från provtagningen är under livsmedelsverkets gränsvärden.

Servicemeddelande 3 juli

Invånare har uppmärksammat oss på att dricksvattnet i Stjärnhov har avvikande smak och lukt. Vi har nu tagit prov för analys, men bedömer att vattnet är ofarligt att använda.

Under tisdagen var kommunens VA-enheten på plats i Stjärnhov och tog dricksvattenprov både på ledningsnätet och hemma hos användare.

Den troliga anledningen till det missfärgade vattnet är helgens skyfall, som innebar att regnvatten trängde in i grundvattenbrunnarna. Detta har försvårat reningen av vattnet.

Resultatet av det prov som togs på tisdagen är klara om en vecka, vi kommer att informera om resultatet här på webbplatsen.

Du kan dricka vattent som vanligt

Även om vattnet är missfärgat så bedömer vi att det är ofarligt att dricka. Vi rekommenderar att du spolar i kranarna 10–15 minuter så kommer missfärgningen att minska.

Sms om driftstörning till berörda fastigheter

Vi skickar sms till de fastigheter som berörs av missfärgningen.

Om du inte får sms från oss, gå in och registrera ditt mobilnummer eller din e-postadress för att i framtiden ta emot sms. För att komma till registreringen, se relaterad information.