2024-05-13

Trädfällning på Hjortstigen och Skillingagatan

Onsdag den 15 maj stängs Hjortstigen och Skillingagatan av under korta perioder på grund av trädfällning.

Onsdagen den 15 maj stängs Hjortstigen och Skillingagatan av i båda körriktingarna under kortare perioder. Det beror på trädfällning i området.