2023-03-14

Utebliven sophämtning 14 mars

Halt väglag har idag orsakat problem med framkomligheten för våra sopchaufförer. Det innebär att en del kunder i kommunen, som ska ha ordinarie sophämtning tisdagar ojämna veckor, tyvärr inte fick tömt denna veckan.

Det här avser främst fastigheter i Nysättersområdet i Stjärnhov och runt Ullevi. Totalt rör det sig om cirka 30 fastigheter.

Vår entreprenör strävar alltid efter att alla, som har sophämtning, ska få tömt. En sopbil kräver mer av vägunderlaget än en vanlig personbil. Det måste vara ordentligt snöröjt och halkbekämpat, annars riskerar sopbilen att hamna i diket. Det är alltid chauffören som avgör om vägen är farbar eller inte, då det är chaufförens arbetsmiljö det handlar om.

Om sophämtningen har uteblivit, på grund av att sopbilen inte kunde ta sig fram, kan du alltid lämna en extrasäck till nästa ordinarie tömning.

Har du några frågor går det bra att kontakta kommunens servicecenter, se kontaktinformation.