2021-12-15
Tecknat utropstecken med orange bakgrund

Utebliven sophämtning 15 december

Det hala väglaget kvarstår på de mindre vägarna i kommunen. Det innebär att en del kunder på landsbygden i kommunen, som ska ha ordinarie sophämtning jämna onsdagar, tyvärr inte kommer att få tömt idag.

Vår entreprenör strävar alltid efter att alla, som har sophämtning, ska få tömt.

Det gäller fastigheter utmed mindre vägar främst i sydöstra delen av kommunen, bland annat Kvegeröområdet, där ordinarie hämtningsdag är onsdagar jämna veckor.

En sopbil kräver mer av vägunderlaget än en vanlig personbil. Det måste vara ordentligt snöröjt och halkbekämpat, annars riskerar sopbilen att hamna i diket. Det är alltid chauffören som kör, som avgör om vägen är farbar eller inte, då det är chaufförens arbetsmiljö det handlar om.

Uteblir sophämtningen idag, på grund av att sopbilen inte kan ta sig fram, kan du alltid lämna en extrasäck till nästa ordinarie tömning. Vår entreprenör försöker alltid tömma så många sopkärl som möjligt.

Har du några frågor går det bra att kontakta vårt Servicecenter, se kontaktinformation.