2022-12-27

Utebliven sophämtning 26 december

Det är halt väglag på vissa ställen i kommunen. Det innebär att en del kunder på landsbygden i kommunen, som ska ha ordinarie sophämtning måndagar jämna veckor tyvärr inte fick tömt i måndags.

Det här avser fastigheter i de nordvästra områdena av kommunen. Fastigheterna i området mellan Högsjön och fram till Hulta gård är berörda av detta.

Vår entreprenör strävar alltid efter att alla, som har sophämtning, ska få tömt. En sopbil kräver mer av vägunderlaget än en vanlig personbil. Det måste vara ordentligt snöröjt och halkbekämpat, annars riskerar sopbilen att hamna i diket. Det är alltid chauffören som avgör om vägen är farbar eller inte, då det är chaufförens arbetsmiljö det handlar om.

Om sophämtningen har uteblivit idag, på grund av att sopbilen inte kunde ta sig fram, kan du alltid lämna en extrasäck till nästa ordinarie tömning. Det finns också nödkärl utställda vid Öllösa-korset, östra infarten Pungsundsvägen och vid Återvinninsgården i Gnesta.

Har du några frågor går det bra att kontakta kommunens servicecenter, se kontaktinformation.