2023-03-29

Utebliven sophämtning 29 mars

Det kraftiga snöovädret har orsakat problem med framkomlighet för sopbilen. Det innebär att många kunder kunder på landsbygden i kommunen, som ska ha ordinarie sophämtning onsdagar ojämna veckor, tyvärr inte kommer att få tömt denna veckan.

Totalt rör det sig om uppemot 140 fastigheter och kärl. Eventuellt kommer vår entreprenör att försöka tömma dessa kärl i början på nästa vecka istället.

Kärl som har ordinarie tömning onsdagar ojämna veckor

Vår entreprenör strävar alltid efter att alla, som har sophämtning, ska få tömt. En sopbil kräver mer av vägunderlaget än en vanlig personbil. Det måste vara ordentligt snöröjt och halkbekämpat, annars riskerar sopbilen att hamna i diket. Det är alltid chauffören som avgör om vägen är farbar eller inte, då det är chaufförens arbetsmiljö det handlar om.

Om sophämtningen har uteblivit, på grund av att sopbilen inte kunde ta sig fram, kan du alltid lämna en extrasäck till nästa ordinarie tömning.

Har du några frågor går det bra att kontakta kommunens servicecenter, se kontaktinformation.