2022-02-07

Utebliven sophämtning 7 februari

Det är fortfarande bitvis halt väglag på de mindre vägarna i kommunen. Det innebär att en del kunder på landsbygden i kommunen, som ska ha ordinarie sophämtning jämna måndagar, tyvärr inte har fått tömt idag.

Det här avser fastigheter främst i nordvästra delen av kommunen i Öllösaområdet, där ordinarie hämtningsdag är måndagar jämna veckor.

Vår entreprenör strävar alltid efter att alla, som har sophämtning, ska få tömt. En sopbil kräver mer av vägunderlaget än en vanlig personbil. Det måste vara ordentligt snöröjt och halkbekämpat, annars riskerar sopbilen att hamna i diket. Det är alltid chauffören som avgör om vägen är farbar eller inte, då det är chaufförens arbetsmiljö det handlar om.

Om sophämtningen har uteblivit idag, på grund av att sopbilen inte kunde ta sig fram, kan du alltid lämna en extrasäck till nästa ordinarie tömning. Vår entreprenör försöker alltid tömma så många sopkärl som möjligt.

Har du några frågor går det bra att kontakta kommunens servicecenter, se kontaktinformation.