2023-03-08

Utebliven sophämtning 8 mars

Det kraftiga snöovädret har orsakat problem med snövallar och framkomlighet för våra sopchaufförer. Det innebär att en del kunder på landsbygden i kommunen, som ska ha ordinarie sophämtning onsdagar jämna veckor, tyvärr inte fick tömt denna veckan.

Det här avser främst fritidsfastigheter runt Norrtuna och Kvarnsjön, Totalt rör det sig om cirka 30-40 fastigheter.

Vår entreprenör strävar alltid efter att alla, som har sophämtning, ska få tömt. En sopbil kräver mer av vägunderlaget än en vanlig personbil. Det måste vara ordentligt snöröjt och halkbekämpat, annars riskerar sopbilen att hamna i diket. Det är alltid chauffören som avgör om vägen är farbar eller inte, då det är chaufförens arbetsmiljö det handlar om.

Om sophämtningen har uteblivit, på grund av att sopbilen inte kunde ta sig fram, kan du alltid lämna en extrasäck till nästa ordinarie tömning.

Har du några frågor går det bra att kontakta kommunens servicecenter, se kontaktinformation.