2019-09-09
Tecknad bild på vattendroppar ovanför trasigt rör med röd bakgrund

VA-arbete Skillingagatan - väg stängs av

Tisdagen den 10 september kommer vi att påbörja VA-arbete i höjd med Skillingagatan 60. I samband med arbetet kommer del av Skillingagatan att stängas av och vissa fastigheter kan bli utan vatten.

Avstängning av del av Skillingagatan

Redan på morgonen, tisdagen den 10 september, kommer vi att stänga av både vägen och gång- och cykelbanan i höjd med Skillingagatan 60. Trafiken leds om via Solvägen och Frejavägen, se relaterad info.

Vattenavstängning

Det är en del av en ledning samt en servisledning som ska bytas ut. Vattnet kommer att stängas av till cirka 12 fastigheter i samband med att ledningarna ska bytas. Troligtvis kommer vattnet att stängas av den 11 september och förhoppningen är att vattnet bara behöver vara avstängt den dagen.

En vattentank kommer att ställas ut på tisdag förmiddag vid Skillingagatan 54.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och ha dåligt tryck. Det hjälper oftast att spola 10-15 minuter i kranarna för att få bort missfärgningen.

Vi har skickat sms om driftstörningen gällande vattnet till de berörda fastigheterna. Fick du inte ett sms om driftstörningen? Gå in och registrera ditt mobilnummer eller din e-postadress för att i framtiden ta emot sms. För att komma till registreringen, se relaterad info.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen kontakta den Servicecenter, se kontaktinformation.

Senast publicerad 2019-09-09