2022-11-24
Tecknat utropstecken med gul bakgrund

VA-enheten delar inte ut provtagningsmaterial

Det har kommit till vår kännedom att boende i Laxne har fått provtagningsmaterial för dricksvatten i sina brevlådor. Detta kommer från en privat aktör och är inte något som vi har delat ut eller står bakom.

VA-enheten i Gnesta kommun tar själva prover på det dricksvatten som vi levererar. Prover tas enligt ett förutbestämt provtagningsschema på råvatten och dricksvatten i vattenverket och på dricksvatten på ledningsnätet ute hos användare.

För Laxne, Björnlunda och Stjärnhov tas dessutom en utvidgad undersökning av vattnet hos användare en gång per år. För Gnesta tas en utvidgad undersökning två gånger per år.

Resultat från den provtagningen kan du se via respektive vattenverks sida, se relaterad information.