2024-06-03

Här anlägger vi en ny gångbana, se röd markering.

Vägarbete på Hjortstigen

Den 26 juni börjar vi arbetet med att anlägga en ny gångbana på Hjortstigen. Vägen har begränsad framkomlighet under arbetet.

Arbetet med en ny gångbana på Hjortstigen beräknas börja den 26 juni. Den 4 juli ska vägen asfalteras.

Vägen kommer att ha begränsad framkomlighet under arbetet. Vi kommer att skylta trafikanvisningar på plats.

Här kan du se entreprenörens trafikanordningsplan Pdf, 5.1 MB.