2021-02-19
Symbol som visar ett läckande rör

Vattenläcka i Gnesta tätort

Under fredagen 19 februari uppstod ett större läckage på dricksvattennätet i Gnesta tätort.

2021-02-22

Uppdatering kring läckan i Gnesta tätort.

Efter helgens sökande har vi hittat två läckor längs Östra Storgatan. Vi arbetar nu med två arbetslag som lagar de läckande ledningarna.


2021-02-20

Uppdatering kring läckan i Gnesta tätort.

Vi har fortfarande inte hittat läckan och sökandet fortsätter. Vi har flera team som söker efter läckan både genom brunnsinspektion och med hjälp av specialutrusning.

2021-02-19

Vi vet ännu inte var läckaget är och har personal och utrustning som söker efter läckan.

Sökningsarbetet försvåras av att det är tjäle i marken som gör att vattnet inte tränger upp lika lätt och på så sätt synliggör läckan.

VA-enheten ber om din hjälp

Om du hör eller ser något som du upplever som onormalt till exempel att det tjuter i din vattenmätare eller att du ser större mängder vatten på marken, vill vi att du kontaktar oss. Vi kommer inte att ha möjlighet att svara på samtal och ber er därför skicka ett SMS.

Skicka ett SMS till nummer 073 655 94 93. Ange var (till exempel adress) och vad du vill uppmärksamma oss på.

Om vi behöver ytterligare information kan vi komma att höra av oss till dig.

Tack för din hjälp.


Nyheten uppdateras löpande.