2022-03-22
Sopmaskin på grusplan med förare i

Vi sopar in våren

Under vecka 13 börjar gatuenheten att sopa gator, gång- och cykelvägar samt trottoarer. Hela sopningsrundan beräknas ta 8-9 veckor.

Ett säkert vårtecken är när gatuenheten börjar köra med sina sopmaskiner. De börjar först med grovsopning på de större huvudstråken i centrala Gnesta och jobbar sig utåt mot de övriga centralorterna. De beräknar att vara klara med sopningen i alla våra tätorter cirka 8-9 veckor efter start.

När de sopar kommer det att damma, detta trots att de samtidigt sprutar vatten. Hur mycket det dammar beror också en del på vädret. Regnar det, dammar det mindre. För att vi ska få det vårfint så snart som möjligt ber vi om överseende med att det kan damma under sopningsperioden.

Vänligen respektera eventuella tillfälliga avspärrningar och parkeringsförbud.