2021-03-15
Bild på sopmaskin

Vi sopar in våren

Under vecka 11, 15-19 mars, börjar vi att sopa gator, gång- och cykelvägar samt trottoarer. Hela sopningsrundan beräknas ta 8-9 veckor.

Ett säkert vårtecken är när vår gatuenhet börjar köra med sopmaskinen.

Vi börjar först med lite grovsopning på de större huvudstråken. I mitten på maj beräknar vi vara klara med sopningen i alla våra tätorter.

När vi sopar så kommer det att damma trots att vi samtidigt sprutar vatten. Hur mycket det dammar beror också en del på vädret. Regnar det, dammar det mindre. För att vi ska få det vårfint så snart som möjligt ber vi om överseende med att det kan damma under sopningsperioden.

Vänligen respektera eventuella tillfälliga avspärrningar och parkeringsförbud.