2020-01-09
Tecknad bild på ett utropstecken med grön bakgrund

Vi testar belysningen kring Dansut

Från och med den 13 januari till och med den 26 april kommer Vattenfall att testa olika tändningar och släckningar på gång- och cykelvägarna samt vägarna i Dansutområdet.

Vattenfall har utvecklat ett styrsystem för vägbelysning, Dynamic Grid Control (DGC), som vi nu testar i ett pilotprojekt i området kring Dansutvägen. Det innebär ökad enkelhet och flexibilitet, att snabbare upptäcka fel och brister, öka tryggheten och optimera energianvändningen.

I samband med detta kommer vi även att genomföra enkätundersökning med fyra korta frågor om hur belysningen upplevts i området. Rör du dig i området under testperioden, gå gärna in och svara på enkäten, se relaterad information. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna få en bra utvärdering av testet.

Enkätundersökningen är aktiv mellan den 13 januari och den 26 april.