E-förslag

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från dig som invånare till kommunen. Ditt e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.

Vem kan skicka in e-förslag?

För att kunna lämna in ett e-förslag måste du vara folkbokförd i Gnesta kommun. Kontroll genomförs automatiskt vid registrering/inlämning av kontaktuppgifter. Alla kan lämna förslag, gammal som ung.

Hur går det till?

Du lämnar in ditt e-förslag via e-tjänsten med inloggning och e-legitimation. Se relaterad info

Du har också möjlighet att lämna in ditt förslag skriftligt till Servicecenter. Då måste du visa legitimation för handläggaren.

Innan ditt förslag publiceras

Vi granskar varje nytt e-förslag innan det publiceras för att säkerställa att det berör kommunens verksamhet och att det inte bryter mot någon lag. Kommunen är ansvarig för det som publiceras på kommunens hemsida och därför kommer e-förslag som på något vis bryter mot lag eller kommunens övriga styrdokument inte att publiceras. Granskning sker fortlöpande.

Ditt förslag publiceras

Efter granskning publicerar vi godkända e-förslag på kommunens webbplats. Ditt e-förslag ligger sedan tillgänglig för stöd eller kommentarer på hemsidan under 30 dagar.

Ärendet utreds

Om ditt förslag får 50 underskrifter under publiceringstiden kommer ärendet lämnas över till den nämnd som ansvarar för frågan. Nämndens presidie avgör i ett första steg om ärendet ska utredas och tas upp till nämnd.

Beslutar presidiet att ärendet ska utredas tilldelas det en handläggare och ditt förslag utreds. Ansvarig nämnd kommer sedan att ta ett beslut om ditt förslag ska genomföras eller inte.

Beslutar presidiet att det inte ska utredas får e-förslagsställaren besked om detta.

Ett ärendes olika status

Ett ärende har olika status, beroende på var i processen det ligger.

Inskickat

Ditt förslag har skickats in, men ej granskats av kommunen.

Avvisat

Ditt förslag uppfyller inte kriterierna och har därför avvisats.

Publicerat

Ditt förslag har granskats och uppfyller kriterierna. Det publiceras i 30 dagar.

Utreds

Ditt förslag har fått 50 underskrifter under 30 dagar och kommer att lyftas vidare till ansvarig nämnd.

Utreds ej

Ditt förslag har inte fått 50 underskrifter.