bild på valkuvert som läggs i en valurna

EU-valet 2019

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Då röstar du på ett parti och kan samtidigt ge en av partiets kandidater på valsedeln en personröst. Du kan också rösta med en blank valsedel genom att skriva dit partiets och kandidatens namn.

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Vi har samlat all information du behöver inför valet. Här hittar du också nyttiga länkar samt information om vilka vallokaler som är aktuella i Gnesta kommun. Se relaterad info.

När skickas röstkortet ut?

Röstkortet skickas ut mellan 2 -8 maj till din folkbokföringsadress.

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i på valdagen den 26 maj.

Om du inte får ett röstkort eller har tappat det kan du få hjälp på medborgarkontoret i Gnesta under den tid det är öppet för förtidsröstning. Ta med dig ID-handling. Medborgarkontoret ligger på Marieströmsgatan 3 vid Strömmentorget i Gnesta.

Vem får rösta i valet?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen och svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Det finns fyra olika sätt att rösta

  • Rösta i din vallokal på valdagen
  • Förtidsrösta
  • Rösta på ambassader och konsulat
  • Brevrösta från utlandet

Förtidsrösta 8 – 26 maj

Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal 8 – 26 maj. Det går att förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet.
I Gnesta kommun kan du förtidsrösta på Servicecenter, Marieströmsgatan 3.

För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling och röstkort. Har du inte någon id-handling måste du låta någon annan person intyga din identitet. Personen som intygar ska ha fyllt 18 år och visa sin id-handling. Har du inget röstkort kan du få hjälp med ett nytt när du förtidsröstar. Kontakta oss om du har frågor om förtidsröstningen.Se kontaktinformation.

Tider för förtidsröstning

Måndag-fredag klockan 10.00-17.00
Torsdagar även klockan 17.00-19.00
Lördag-söndag klockan 10.00-14.00
Valsöndagen, 26 maj, klockan 08.00-21.00

Hjälp med att rösta

Här kan du läsa om den hjälp som finns för att du ska kunna rösta, om du till exempel inte själv kan ta dig till en vallokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder. Du kan få hjälp med att göra iordning din röst, rösta med bud eller med hjälp av ambulerande röstmottagare.

Hjälp med att göra iordning din röst

Om du inte själv kan göra i ordning din röst, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan du be någon i röstnings-eller vallokalen om hjälp. Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Alla röstnings- och vallokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en röstnings-och vallokal, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen.

Rösta med bud

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder inte själv kan ta dig till din röstnings- eller vallokal kan du rösta med bud. Det innebär att någon annan än du själv transporterar din röst till röstnings- eller vallokalen. Den som är bud måste vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

  • Din make, maka eller sambo.
  • Dina, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.
  • De som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter.

Utöver budet ska ett vittne närvara. Även vittnet ska vara 18 år eller äldre. För att rösta med bud behöver du ett särskilt material, budröstningskitt, som du kan beställa från kommunens valkansli på telefonnummer 070-090 30 99. Materialet kan också hämtas i röstningslokalen för förtidsröstning och i vallokalerna på valdagen.

Så här går budröstning till

Gör i ordning rösten i avskildhet. Lägg valsedeln i ett valkuvert och stäng kuvertet.
Vittne och bud intygar. Lägg valkuvertet i ytterkuvertet för budröstning, inför vittnet och budet. Klistra igen och underteckna på ytterkuvertet. Vittnet och budet intygar på ytterkuvertet att allt gått rätt till.
Budet lämnar in rösten. Budet lämnar ytterkuvertet i din vallokal på valdagen eller i en röstningslokal för förtidsröstning. Budet ska kunna visa en legitimation när budrösten lämnas in. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in.

Ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder inte själv kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal, och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunens valkansli ordna med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. De ambulerande röstmottagarna har med sig det material som behövs för att kunna rösta. De transporterar sedan din röst till en röstningslokal, där den hanteras tillsammans med övriga förtidsröster.

Ambulerande röstmottagning i Gnesta erbjuds under vissa dagar under perioden 8 – 26 maj. Efter valnämndens sammanträde den 29 april får du veta vilka dagar och tider som gäller.

Väljaren ska själv ringa till ambulerande röstmottagare och begära att få denna hjälp på telefon nummer: 070-090 30 99 eller 070-256 07 80.

Senast publicerad 2019-05-08