Olycksfallsförsäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Gnesta kommuns verksamhetsområde. För vissa verksamheter gäller försäkringen både i skolan och på fritiden. För andra gäller den under verksamhetstid.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Försäkringen hanteras av Protector. På Protektors webbplats finns all information samt blanketter för skadeanmälan. Se relaterad info.

Försäkrade under heltid (dygnet runt)

 • Elever i grundskolan.
 • i grundskola i annan kommun samt friskolor.
 • Barn i förskoleverksamhet inklusive barn från annan kommun inklusive pedagogisk omsorg.
 • Barn i förskoleverksamhet i annan kommun.
 • Elever i gymnasieskola i annan kommun.
 • Barn i privat förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg.
 • Särskoleelever i gymnasieskola.
 • Särskoleelever i privat gymnasieskola.
 • Elever i grundsärskola i annan kommun.
 • Elever i privat grundsärskola.
 • Personer beviljade insatser, bistånd och/eller vård enligt LSS, SoL, HSL.

Försäkrade under verksamhetstid

 • Elever i kommunal vuxenutbildning.
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, praktik, arbetsträning, rehabilitering med mera.
 • Personer som uppbär försörjningsstöd.
 • Personer som fullgör ungdomstjänst, samhällstjänst.
 • Deltagare i Väntjänst.

Senast publicerad 2019-10-04