illustration av viruset corona

Information med anledning av coronaviruset

På den här sidan hittar du Gnesta kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi håller oss uppdaterade om det aktuella läget och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om nationella föreskrifter och allmänna råd. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad information 17 juni.

Nyheter om coronaviruset

2021-06-17
Gemensamma aktiviteter på Ekhagen
Sittgympa, bingo och musikunderhållning. Det är exempel på evenemang som boende på Ekhagen erbjuds när äldreboendet försiktigt öppnar upp för gemensamma aktiviteter.

2021-06-10
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 22. Antal konstaterade fall har ökat lite i Gnesta kommun men fortsätter sjunka i övriga Sörmland. Det är fortsatt viktigt att följa de allmänna rekommendationerna – Undvik trängsel, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk.

2021-06-03
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 21. Den 1 juni upphörde de regionala rekommendationerna. Men självklart ska vi fortsätta följa de allmänna nationella råden. Håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk!

2021-05-28
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 20. Antal konstaterade fall har gått ner rejält i både Gnesta kommun och resten av Sörmland. För att smittan ska sjunka ytterligare behöver vi hålla i lite till och följa rekommendationerna.

2021-05-19
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 19. Antal konstaterade fall har gått ner ytterligare i Sörmland, men smittspridningen är fortfarande hög. Vi ber alla att fortsätta följa de regionala rekommendationerna. Håll avstånd och stanna hemma vid symtom.

2021-05-12
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 18. Smittspridningen är fortfarande hög i Sörmland och trycket på vården högt. Därför förlängs de regionala rekommendationerna till och med 31 maj.

2021-05-06
Lägesbild covid-19
Nästa vecka, den 11 maj, inleds allmänhetens vaccination i Sörmland. I det första steget kan personer som är mellan 50-59 år boka tid för vaccination mot covid-19.

2021-04-29
Lägesbild covid-19
Med anledning av den höga smittspridningen förlängs de regionala rekommendationerna till 16 maj. Även distansundervisningen på Frejaskolan förlängs, vårterminen ut.

2021-04-26
Tänk efter före!
Pandemin är långt ifrån över och läget är fortfarande allvarligt. Därför lanserar Gnesta kommun nu kampanjen: Tänk efter före! där vi ber alla Gnestabor att fortsätta hålla avstånd och stanna hemma vid symtom.

2021-04-21
Säkra besök på våra äldreboenden
Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer efter vaccinering underlättar för boende på kommunens äldreboenden. Men även om du är vaccinerad är det viktigt att fortsätta följa de allmänna råden.

2021-04-21
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 15. Smittan har gått ner något i Gnesta kommun och resten av Sörmland. Trycket på vården är fortsatt högt och det är viktigt att alla tar personligt ansvar och följer de lokala rekommendationerna.

2021-04-15
Vaccineringen fortsätter inom LSS
Idag, 15 april, inleddes vaccineringen på kommunens LSS-boenden. Men även om du är vaccinerad behöver du fortsätta följa de lokala rekommendationerna.

2021-04-14
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 14. Smittan ökar i Gnesta kommun och resten av Sörmland. Trycket på vården är högt och det är fortsatt viktigt att vi följer de lokala rekommendationerna som är förlängda till och med 2 maj.

2021-04-14
Antal bekräftade fall: Färre än sex
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare. Från och med den 21 april kommer denna siffra istället att redovisas i Lägesbild covid-19 samt under frågor och svar om stöd och omsorg.

2021-04-13
”Att barnen mår bra är viktigast för oss”
I januari införde högstadiet på Frejaskolan distansundervisning för att minska smittspridningen. För att ta reda på hur det har påverkat eleverna har vi träffat Johanna Jämtvall, skolkurator på Frejaskolan.2021-04-07

2021-04-07
Antal bekräftade fall: Noll.

Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare.

2021-04-01
Förlängning av lokala rekommendationer - Gnesta kommun
Smittspridningen fortsätter öka i Sörmland. Därför förlängs de lokala allmänna rekommendationerna till och med 2 maj 2021.

2021-03-31
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare.

2021-03-29
Fritidsgården håller öppet - digitalt
På grund av pandemin kan inte fritidsgården Chill hålla öppet som vanligt. Istället har kommunen satsat på den digitala mötesplatsen Discord där ungdomarna kan spela dataspel, kolla på film eller chatta med varandra.

Nyhetsarkiv - samlad information om covid-19 i datumordning

Förändringar i våra verksamheter

Smittspridningen av coronaviruset medför förändringar i flera av våra verksamheter. Här hittar du en sammanställning av förändringar som kan påverka dig som medborgare. Listan uppdateras allt eftersom.

Frejaskolan

Eleverna i årskurs 7, 8 och 9 på Frejaskolan kommer ha delvis distansundervisning till och med 10 juni. Beslutet gäller inte elever i särskilda undervisningsgrupper och grundsärskolan och andra elever som rektor bedömer är sårbara vid distansundervisning.

Digitala möten

Kommunen kommer under perioden i så stor utsträckning som möjligt att ställa om fysiska möten till att bli digitala. Om det inte är möjligt att genomföra möten på ett smittsäkert sätt kan möten komma att ställas in.

Servicecenter

Servicecenters reception kommer att hållas öppen som vanligt vardagar, men stängt lördagar. För att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök så långt som möjligt genom att i första hand ta kontakt via telefon 0158 - 275 000 eller e-post gnesta.kommun@gnesta.se.

Vård- och omsorg

Du som är 70 år eller äldre och som beviljas färdtjänst av kommunen kommer så långt det är möjligt att erbjudas ensamresor, på rekomendation från smittskyddsläkaren i Region Sörmland. Det är Region Sörmland som ansvarar för färdtjänsten och trafiken utförs av Sörmlandstrafiken. Har du frågor gällande din färdtjänstresa ska du kontakta Sörmlandstrafiken på telefon 020-44 40 00.

Öppna förskolan

Öppna förskolan vid familjecentralen kommer enbart ta emot enskilda besökare som har särskilda behov av att upprätthålla kontakten med öppna förskolans personal.

Kultur- och fritid

För barn och unga födda 2002 eller senare är alla kommunala idrottsanläggningar öppna för all idrottslig föreningsverksamhet. Från och med den 28 april 2021 är det också tillåtet med en match per vecka utomhus, om det sker lokalt inom den egna kommunen.

Tänk på att:

 • Håll avstånd till varandra
 • 1 person på 10 kvadratmeter fri yta
 • Dela inte utrustning och vattenflaskor med varandra
 • Undvik att nyttja omklädningsrum
 • Bara ledare och aktiva barn och unga (födda 2002 eller senare) vistas i lokalen
 • Sprita händerna

Biblioteket

Den 7 juni öppnar Gnesta bibliotek upp igen för ett mindre antal besökare. Öppettiderna återgår då till de ordinarie. Besöken ska hållas så korta som möjligt, för att fler ska ha möjlighet att utföra sina ärenden. För att minska risken för smittspridning har antalet sittplatser på biblioteket minimerats. Spel och utklädningskläder är också borttagna.

Den 9 juni öppnar biblioteket i Stjärnhov med ordinarie öppettider.

Freja Bad och Gym

Den 16 augusti 2021 öppnar Freja Bad & Gym igen. Alla träningskort kommer då att aktiveras automatiskt. Öppettiderna kommer vara ordinarie och vattengympan kommer att starta i mindre grupper. Freja Bad & Gyms egna simskolor startar under september.

Fritidsgården, Kulturskolan och Komtek

Fritidsgården erbjuder för närvarande en digital fritidsgård via bland annat Discord och Instagram, samt utomhusaktiviteter och viss uppsökande verksamhet utomhus.

Kulturskolans verksamheter bedrivs med närundervisning när det går att anordna undervisningen på ett smittskyddssäkert sätt. I de fall där verksamhetschefen bedömer att undervisningen inte kan ske på ett smittskyddssäkert sätt ska distansundervisningen ske.

Komteks verksamhet bedrivs fortsatt på distans.

Uthyrning av Elektron

Tills vidare är det inte möjligt för allmänhet, företag och föreningar att hyra lokalerna i Elektron. Lokalerna kommer enbart nyttjas för interna och politiska möten på ett smittsäkert sätt.

Vaccination mot covid-19

Det är Region Sörmland som har det övergripande ansvaret för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län och samordnar arbetet med kommunen. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning för vaccination. Vaccineringen mot covid-19 startade den 7 januari 2021 för verksamheterna i Gnesta kommun.

Mer information

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177s webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Skydda dig själv och andra från smitta

Det är viktigt att alla hjälps åt för att bromsa spridningen av coronaviruset. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att hålla avstånd och ta personligt ansvar.

Viktiga saker som alla kan göra:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Stanna hemma när du är sjuk

Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra.

Om du, som barn eller vuxen, får symtom som är snabbt övergående, till exempel om du vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig helt bra, behöver du inte ta ett test för covid-19. Däremot bör du ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du inte blir sjuk. Därefter kan du gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver du inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel migrän eller allergi.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida Länk till annan webbplats.

Information till dig som bor med någon som har konstaterad covid-19

När någon har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 kommer läkare, via telefon, att ge förhållningsregler till alla i personens hushåll. Läkaren eller en medhjälpare kontaktar både den som testats positivt och berörda hushållskontakter. Dessa förhållningsorder gäller även barn i förskolan och grundskolan.

Du som har fått förhållningsregler är skyldig att följa dessa, att stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som om du hade testats positivt för covid-19.

Läs mer på 1177 Vårdguiden Sörmland Länk till annan webbplats.

Provtagning för covid-19

Test för pågående covid-19

Om du är sjuk och vill veta om du har covid-19 kan du ta ett så kallat PCR-prov, som visar om du har en pågående infektion av covid-19. Region Sörmland erbjuder alla vuxna och alla barn som fyllt 6 år att testa sig för pågående infektion av covid-19. För att provet ska fungera måste du ha symtom. Test för pågående infektion av covid-19 är avgiftsfritt.

Du anmäler dig till provtagning genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se. Om du är 13 år eller äldre loggar du själv in. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

Om du inte har möjlighet att använda eller skaffa e-legitimation kan du skicka ett mejl till provtagningcovid19@regionsormland.se för att få hjälp så att du själv kan boka en provtagning.

Mobil provtagningsstation till Gnesta

Du som har luftvägssymtom och tror att du kan ha covid-19 kan nu testa dig i Gnesta. En mobil provtagningsbuss håller till på Mejerigatan i Gnesta. Bussen har öppet måndagar 09:00-15:30 och tisd-fred 08:45-15:30. Du måste boka tid i förväg.

Provtagningen gör du själv i egen bil. Det kommer att finnas tydliga markeringar och du följer bara de gula pilarna.

Läs mer om provtagning på 1177.se Länk till annan webbplats.

Möt kommunens medarbetare under coronakrisen

Tillfällig pandemilag

Från 10 januari 2021 gäller en tillfällig pandemilag som regeringen har beslutat om. Den innnebär nya regler för gym- och sportanaläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. I den nya lagen har länsstyrelserna fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter.

Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera och kontrollera att föreskrifter och beslut följs. Kontroller kan ske på distans eller genom besök på plats.

Verksamheter som är aktuella för tillsyn är:

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • gym- eller sportanläggingar för inomhusaktivitet
 • badhus
 • handelsplatser (inklusive exempelvis köpcentrum, serviceställen och butiker)
 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Trängsel ska undvikas

Länsstyrelsen ska se till att verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor håller ett säkert avstånd från varandra. För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna exempelvis att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Dessutom gäller en gräns på åtta personer även vid privata tillställningar i hyrda lokaler.

Länsstyrelsernas uppdrag om tillsyn gäller från 10 januari till 30 september – samma tidsperiod som lagen.

Frågor om tillsynen

Har du frågor om tillsynen eller vill uppmärksamma Länsstyrelsen på att en tillsyn behöver genomföras kontaktar du Länsstyrelsen i Södermanland. Kontaktuppgifter finner du längs ner på Länsstyrelsens webbsida om tillsyn. Länk till annan webbplats.

Mer information

Läs mer om tillsyn på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.
Läs om pandemilagen på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.
Läs om pandemilagen för covid-19 på Regeringens hemsida. Länk till annan webbplats.

Stöd och omsorg

Inom vård och omsorg finns många personer som tillhör riskgrupper. Därför är det särskilt viktigt att skydda riskgrupper och personal.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om stöd och omsorg.

Förskola och grundskola

De kommunala förskolorna och grundskolorna är i stort öppna som vanligt. Elever i högstadiet på Frejaskolan har delvis distansundervisning till och med den 10 juni. Beslutet gäller inte elever i särskilda undervisningsgrupper och grundsärskolan och andra elever som rektor bedömer är sårbara vid distansundervisning. Om läget förändras kommer vårdnadshavare att få information via mejl på Infomentor.

Det är viktigt att ditt barn stannar hemma vid minsta symtom, såsom halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om förskola och skola.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Undervisningen vid Åsbacka bedrivs fortsatt på plats i skolans lokaler. För att minimera risken för smittspridning genomförs stora delar av undervisningen individuellt eller i små grupper. Vid förändringar tas kontakt direkt med eleverna.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om gymnasieskola och vuxenutbildning.

Kultur och fritid

Coronapandemin påverkar föreningar, verksamheter och arrangemang. Men vi ställer inte in utan vi ställer om. Det finns en hel del att göra oavsett om du är ute i naturen eller hemma.

Vi håller vår evenemangskalender uppdaterad med information om kommande evenemang. Du som arrangör, kom ihåg att skicka in ditt evenemang till oss via e-post: evenemang@gnesta.se

Här hittar du tips om kultur- och fritidsaktiviteter.

Näringsliv och företagande

Coronapandemin medför stora förändringar även för dig som företagare. Du som bedriver butiks- eller restaurangverksamhet behöver till exempel se till att människor inte står eller sitter för tätt i dina lokaler eller ändra rutiner för servering med mera.

Här har vi samlat information om näringsliv och företagande under coronapandemin.

Bostad och miljö

Fyndhörnan på återvinningsgården

Fyndhörnan är från och med måndagen den 14 juni öppen under vardagarna, när återvinningsgården har öppet. Den kommer också att vara öppen jämna lördagar mellan kl 9-14.

Vår dagliga verksamhet sköter fyndhörnan och personal finns på plats för att hjälpa till. I fyndhörnan kan du både lämna och hämta användbara saker.

Vid besök på Återvinningsgården

Med anledning av covid-19 vill vi förtydliga vissa saker som du bör tänka på om du ska besöka Återvinningsgården i Gnesta.

För att hålla ner antalet besökare som är inne samtidigt på Återvinningsgården och därmed minska risken för smittspridning, har vi nu ett trafikljus vid entrén.

Det kan innebära längre väntetider för dig som vill åka in på gården.

Planera ditt besök

Sortera ditt avfall redan hemma, så går det snabbare och smidigare när du ska slänga avfallet på Återvinningsgården. På näst sista bladet i kommunens almanacka, ser du en utförlig bild på vart respektive avfall ska lämnas. Har du inte tillgång till almanackan så står containrarna i följande ordning:

 • Krossbart
 • Plast, frigolit, böcker med hård pärm
 • Tryckimpregnerat
 • Klädda möbler, resårmadrasser och tyg
 • Träavfall
 • Isolering och asfaboard
 • Metallskrot
 • Plast, frigolit, böcker med hård pärm
 • Träavfall
 • Klädda möbler, resårmadrasser och tyg
 • Trädgårdsavfall, kompost

Håll avståndet

2 metersregeln gäller. Se till att hålla ordentligt avstånd mellan dig, övriga besökare och personalen på Återvinningsgården.

Låt barnen stanna i bilen

Har du barn med dig vid ditt besök, se till att barnen stannar i bilen medan du sortera. Detta dels för att minska antalet personer på rampen, dels för att minska risken för olyckor.

Kom gärna när det är mindre besökare

Försök att planera in ditt besök då vi vanligtvis har mindre besökare, till exempel tidiga lördagsmorgnar, tisdagar och torsdagar. Undvik måndagar och onsdagar mellan kl 16.00 - 18.00 då det vanligtvis är många besökare på Återvinningsgården.

Kontrollera antalet besökare

Du får gärna kontakta personalen på Återvinningsgården för att fråga om det är få besökare, innan du kommer, se kontaktuppgifter på våra informationssidor om Återvinningsgården.

Stöd vid oro

Coronaviruset har på kort tid skapat stora förändringar i världen och i vårt vanliga liv. När vardagen är i gungning kan det skapa stor oro. Många har frågor och funderingar, både barn och vuxna. Genom att visa hänsyn och finnas där som medmänniskor kan vi göra det lättare för den som har det svårt. Det finns också råd och stöd att få genom kommunen och andra organisationer.

Här har vi samlat information om råd och stöd vid oro hos barn och vuxna

Hot och våld i nära relation

Ingen ska behöva utstå våld hemma - det finns hjälp att få!

Alltför många människor, både vuxna och barn, lever med våld i familjen. Våld och utsatthet ökar vid stress, oro och isolering. Tveka inte att kontakta oss om du eller någon du känner behöver hjälp. Just nu är det extra viktigt att vi alla är uppmärksamma på om någon inte har det bra hemma.

Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Kvinnofridslinjen: 020 - 50 50 50

Läs mer om våld i nära relationer.

Information på lättläst svenska

Nu finns information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 på lättläst svenska. Läs mer under våra lättlästa sidor.

Information in other languages

You can use Google translate on our website. Click here. Länk till annan webbplats.

For information on the phone about corona in other languages (Arabic, Somali, Persian, Tigrinya, Amharic or Russian), call 08-123 680 00

For medical advice on the phone about corona in Swedish or English, call 1177

You can find more information about corona and this telephone service at this website: 1177.se Länk till annan webbplats.

Information about corona in English

Folkhälsomyndigheten: Information in English. Länk till annan webbplats.

Krisinformation: Information in English. Länk till annan webbplats.

Information about corona in other languages

Folkhälsomyndigheten: Information in other languages Länk till annan webbplats.

Vårdguiden: Information in other languages. Länk till annan webbplats.

Krisinformation: Information in other languages. Länk till annan webbplats.

Sveriges Radio: Swedish news in other languages. Länk till annan webbplats.

Länkar till myndigheternas webbplatser

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset. Här hittar du information om coronaviruset på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har samlat frågor och svar om coronaviruset, som exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar. Här hittar du frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Informationsnumret 113 13

Om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan du ringa 113 13.

1177 Vårdguiden

Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning och vägledning i sjukvården. Vårdguidens information om coronaviruset hittar du här. Länk till annan webbplats.

Region Sörmland

Region Sörmland har sammanstället en sida med information kring coronaviruset. Information om coronaviruset på Region Sörmlands webbplats. Länk till annan webbplats.

Kommunens arbete med coronakrisen

I händelser av stora kriser finns krisberedskapsplaner som kommunen ska följa. Syftet med planerna är att bland annat att utgöra en grundläggande planering av aktiviteter inom krisberedskapsområdet som innefattar tydliga uppgifter och ansvar.

Under mars till juni hade kommunen en central krisstab som regelbundet arbetade med att följa utvecklingen av coronaviruset och hur det påverkade Gnesta kommun. Kommunen hade också krisstaber på tre olika förvaltningar där socialförvaltningens krisstab fortfarande träffas regelbundet.

Här på gnesta.se informerar vi om hur kommunens verksamheter påverkas av de restriktioner som utfärdats med anledning av corona. Vi informerar också varje onsdag hur många brukare med konstaterad smitta vi har inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Antalet smittade av kommunens invånare presenteras regelbundet av Region Sörmland.