Samlad information om covid-19 på gnesta.se

Här finns information som publicerats på gnesta.se samlad i datumordning.

2021-01-13
Använd munskyddet rätt
Åker du kollektivtrafik i rusningstid på vardagar mellan 7-9 och 16-18? Då är det munskydd som gäller för att minska smittspridning av covid-19.

2021-01-13
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

2021-01-12
Tillfällig pandemilag från den 10 januari 2021.
Den tillfälliga lagen innnebär nya regler för gym- och sportanaläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster.

2021-01-07
Högstadiet på Frejaskolan övergår till distansundervisning
Eleverna i årskurs 7, 8 och 9 på Frejaskolan kommer ha distansundervisning från och med måndag 11 januari till och med fredag 22 januari.

2021-01-07
Nu har första Gnestabon fått vaccin mot covid-19.

2021-01-07
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 7 januari: Noll.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-12-30
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 30 december: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-12-23
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 23 december: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-12-16
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 16 december: Noll.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-12-09
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 9 december: Färre än Noll.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-12-03
Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19
Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer för vad som gäller om någon i hushållet har covid-19. Nu ska även friska förskolebarn och grundskoleelever stanna hemma under en period om någon i familjen har konstaterad covid-19.

2020-12-02
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 2 december: Noll.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-12-01
Fyndhörnan öppen för inlämning
Från och med fredagen den 20 november är fyndhörnan på Återvinningsgården öppen för inlämning av saker. Fyndhörnan kommer att vara öppen på fredagar mellan kl 12.00 - 16.00 för inlämning.

2020-11-25
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 25 november: Noll.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-11-24
Förlängning av lokala allmänna råd i Sörmland
Den 5 november infördes lokala allmänna råd i Sörmland med tydliga uppmaningar om vad som förväntas av alla som vistas i länet. Råden har nu förlängts och gäller till och med den 13 december.

2020-11-23
Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Beslutet börjar gälla den 24 november. Här hittar du mer information.

2020-11-18
Nya rutiner för information om konstaterad smitta i förskolan och skolan.
Smittskyddet vid Region Sörmland har uppdaterat sina rutiner vid konstaterad smitta i förskolan och skolan.

2020-11-18
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 18 november: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-11-18
Med anledning av de skärpta lokala råden har vuxenutbildningen i Gnesta kommun återigen infört distansundervisning för majoriteten av sina elever.
Läs mer här.

2020-11-11
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 11 november: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-11-09
För att ytterligare minimera risk för spridning av covid-19 har Socialnämnden i Gnesta kommun beslutat att munskydd ska användas inom socialförvaltningens verksamheter rörande äldreomsorg och LSS.
Läs mer här.

2020-11-06
Gnesta kommun har beslutat att anpassa verksamheten utifrån de lokala skärpta råden.
Läs mer här.

2020-11-05
På grund av den snabba ökningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten, tillsammans med Region Sörmland, infört skärpta lokala råd.
Läs mer här.länk till annan webbplats

2020-11-04
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 4 november: Noll.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-10-28
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 28 oktober: Noll.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-10-22
De särskilda rekommendationerna för landets 70-plussare tas bort.
Läs mer under rubriken Stöd och omsorg.

2020-10-21
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 21 oktober: Noll.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-10-20
Mobil provtagningsstation till Gnesta
En mobil provtagningsstation kommer till Gnesta två dagar i veckan. Du som har luftvägssymtom och tror att du kan ha covid-19 kan nu testa dig i Gnesta.

2020-10-14
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 14 oktober: Noll.

Från och med den 14 oktober rapporterar vi noll om det är noll smittade. Har vi 1–5 smittade kommer vi, som tidigare , fortsätta att rapportera färre än sex, för att det inte ska gå att identifiera enskilda kommuninvånare.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-10-07
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 7 oktober: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-09-30
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 30 september: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-09-23
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 23 september: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-09-17
Den 1 oktober upphör det nationella besöksförbudet på särskilt boende. Det innebär att Gnesta kommun då öppnar upp för besök på äldreboendena Strandhagen och Ekhagen samt på kortvården.
Läs mer under rubriken Stöd och omsorg

2020-09-16
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 16 september: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-09-09
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 9 september: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-09-02
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 2 september: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-08-26
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 26 augusti: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-08-19
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 19 augusti: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-08-12
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 12 augusti: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-07-15
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 15 juli: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-07-08
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 8 juli: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-07-01
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 1 juli: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-06-26
Enligt Folkhälsomyndigheten utgör bad ingen risk för smittspridning så länge avstånd hålls.

2020-06-24
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 24 juni: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-06-23
Från och med den 1 juli 2020 börjar en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla. Samhällsbyggnadsnämnden i Gnesta kommun har då fullt tillsynsansvar angående trängsel på serveringsställen.
Läs mer under Frågor och svar Näringsliv

2020-06-18
Kommunen har gått ner från stabsläge. Den 13 mars 2020 tillsattes en krisledningsstab som under våren har stöttat och samordnat förvaltningarnas arbete under pandemin. I juni 2020 avslutas krisstaben då läget bedöms vara mer stabilt. Om det skulle uppstå ett krisläge igen återinförs den.
Läs mer under Så arbetar Gnesta kommun under coronakrisen

2020-06-17
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 17 juni: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-06-15
Musikkryss, allsång och sittgympa framför datorn. De är exempel på digitala aktiviteter som de äldre på Strandhagens äldreboende erbjuds under coronapandemin.
Läs mer här.länk till annan webbplats

2020-06-12
Nu har alla vuxna sörmlänningar möjlighet att testa sig för covid-19. Du anmäler dig för provtagning via 1177.se/sormlandlänk till annan webbplats

2020-06-10
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 10 juni: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-06-08
På Återvinningsgården i Gnesta har personalen ställt om verksamheten med anledning av coronapandemin. Ett stoppljus reglerar antal bilar vid infart och Fyndhörnan har stängt tills vidare.
Läs mer här.länk till annan webbplats

2020-06-03
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 3 juni: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-06-03
Hur har medarbetarna på kommunens hemtjänst förändrat sitt arbete på grund av coronapandemin? Och vilken skyddsutrustning har de? För att ta reda på det har vi träffat Jenny Nurminen Ångström, undersköterska på Björnlunda hemtjänst.
Läs mer här.länk till annan webbplats

2020-06-01
Digital undervisning med videosamtal mellan lärare och elever satsade kommunens grundskolor på när coronapandemin slog till. Vi har besökt Frejaskolan för att se hur det fungerar där.
Läs mer här.länk till annan webbplats

2020-05-27
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 27 maj: Färre än sex.
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-05-26
På mötesplatsen Träffpunkten har många äldre träffats varje dag för dagens lunch och social samvaro. Nu är lokalen stängd på grund av coronapandemin. Men du kan fortfarande köpa lunch som du hämtar själv eller får hemkörd.
Läs mer här.länk till annan webbplats

2020-05-25
För dig som företagare har coronapandemin medfört stora förändringar. Du som bedriver butiks- eller restaurangverksamhet behöver till exempel se till att människor inte står eller sitter för tätt i dina lokaler.
Läs mer här.länk till annan webbplats

2020-05-20
Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 2o maj: 8
För mer information, se frågor och svar under rubriken Stöd och omsorg.

2020-05-15
På grund av coronakrisen har förskolan Fågeldansen ställt om i verksamheten för att barnen ska kunna vara ute mer.
Läs mer om Fågeldansen och se bildspel här.länk till annan webbplats

2020-05-14
Vad gäller om jag vill besöka mitt fritidshus i Gnesta kommun och behöver ansöka om hemtjänst?
Läs mer här.

2020-05-13
Från och med onsdagen den 13 maj 2020 publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Observera att siffran är en ögonblicksbild över hur det ser ut just i dag.
Här kan du läsa hela nyheten

2020-05-12
På grund av coronakrisen erbjuder Gnesta bibliotek en Take away-service på böcker, ljudböcker och brädspel. Bokkassen hämtar du sedan på eller utanför biblioteket.
Läs här om bibliotekets Take away-kasse länk till annan webbplats

2020-05-11
Hur arbetar Gnesta kommun med att hindra smittspridning av coronaviruset i sina verksamheter? Vi har pratat med Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Gnesta kommun om skyddsrutiner och skyddsutrustning.
Läs mer om skyddsutrustning

2020-05-07
Nu finns Region Sörmlands webbtjänst matchajobben.nu där företag i Sörmland får hjälp att hitta varandra. Där kan du som företagare lägga upp vad du erbjuder eller har behov av.
Läs mer om webbtjänsten matchajobben.nu under Näringsliv och företagande.

2020-05-06
Vi värnar om att skydda den enskilda människans integritet. Alla ska känna sig trygga att känslig information inte kommer ut.
Läs mer om patientsekretess under Stöd och omsorg.

2020-05-05
Till följd av coronavirusets spridning har Gnesta kommun fattat beslut att i år endast erbjuda feriearbete till ungdomar födda 2003.
Här kan du läsa mer.

2020-04-27
Med anledning av covid-19 har Återvinningsgården gjort anpassningar i sin verksamhet.
Läs mer under rubriken Bostad och miljö.

2020-04-17
Gnesta kommun bjuder in till en aktiv fritid, även i virustider. Gå ut och njut i skog och mark när du är frisk. Eller ta del av digitala kulturupplevelser hemma i soffan om du behöver vila och återhämtning.
Här hittar du tips på aktiviteter.

2020-04-15
En fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning har någon typ av läshinder. Det kan bero på att man har en funktionsnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller ett annat modersmål än svenska. Därför är det viktigt att det finns information på lättläst svenska.
Här kan du läsa mer om covid-19 på våra lättlästa sidor.

2020-04-09
Coronaviruset har på kort tid skapat stora förändringar i världen och i vårt vanliga liv. När vardagen är i gungning kan det skapa stor oro. Genom att visa hänsyn och finnas där som medmänniskor kan vi göra det lättare för den som har det svårt. Här hittar du samlad information.

2020-04-08
Information till dig som har sökt feriearbete på Gnesta kommun sommaren 2020. Med anledning av rådande situation av covid-19 så kommer besked till dig som ansökt om feriepraktik 2020 att dröja. Vår förhoppning är att kunna ge dig ett besked i början av maj.

2020-04-08
På grund av de rådande omständigheterna kring coronaviruset ändrar vi våra rutiner för lämning och hämtning av barn på förskolan.
Läs mer under Barn och utbildning.

2020-04-06
Våra kommunalråd och oppositionsråd berättar om kommunens situation med anledning av coronaviruset. Ta del av deras tankar på vår webbplats.
Läs mer här

2020-04-06
Behöver du hjälp med handling, andra ärenden eller bara någon att prata med en stund? Frivilligverksamheten har en telefonlista för dig som är äldre och behöver hjälp under coronakrisen.
Läs mer om Frivilligverksamheten under Stöd och omsorg

2020-04-03
För att minska risken för smittspridning stänger vi Träffpunkten tillfälligt. Under tiden vi har stängt erbjuder vi hemleverans av matlådor. Beslutet om stängning gäller från och med fredag 3 april till och med 31 maj.
Läs mer om Träffpunkten under Stöd och omsorg

2020-04-01
Coronapandemin påverkar föreningar och verksamheter.Vi försöker hålla vår evenemangskalender uppdaterad med information om kommande evenemang.
Läs mer under Kultur och fritid

2020-03-23
Spridningen av coronaviruset har redan drabbat företagare i Gnesta kommun väldigt hårt. Läs på vår webbplats om hur kommunen arbetar för att stötta våra lokala näringsidkare.

2020-03-22
Nu erbjuder Gnesta kommun 10 platser med internetuppkoppling för dig som är gymnasieelev och bosatt i kommunen. Det är på Elektron i B-salen, Västra Storgatan 15 i Gnesta. Tider som erbjuds, till att börja med, är måndag till torsdag klockan 8.00 - 14.00 under vecka 13. För kommande veckor, om behovet kvarstår, kommer vi att lägga ut information på gnesta.se.

2020-03-18
För att minska risken för smittspridning stänger vi Träffpunkten tillfälligt. Under tiden vi har stängt erbjuder vi hemleverans av matlådor. Stängningen omfattar både Träffpunktens matservering och övriga verksamhet. Beslutet om stängning gäller från och med fredag 3 april till och med 31 maj. Läs mer under Stöd och omsorg

2020-03-20
Kommunen har gått upp i stabsläge. Sedan den 13 mars är kommunens krisberedskap i stabsläge på grund av pandemin. Det innebär att en central krisledning är igång. Läs mer om stabsläge här

2020-03-16
När det gäller evenemang följer vi också Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller i dagsläget:
”För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas”.

2020-03-13
Undvik att besöka kommunens boenden.
Många som bor på våra boenden kan vara mer känsliga för infektioner än andra. Det gäller både äldreboenden, kortvårdsboende samt grupp- och serviceboenden (LSS).
Vi uppmanar er därför att vara extra försiktiga och ber er att undvika besök hos era anhöriga och vänner på kommunens boenden.